Учебен център ДЕТЕЛИНА има

   над 20 годишен опит в

   образованието

 

Над 5000 наши курсисти вече

   ПРОГОВОРИХА АНГЛИЙСКИ


70% от нашите курсисти учат

   по препоръка на познати


Нашите езикови курсове се

   състоят от 80% практика и

   20% теория

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ....

 тел. 02 980 82 83

 тел. 0896656171
 Skype: detelina.biz
 Заявка за курс
 Запитване по e-mail

ИМАТЕ  ВЪПРОС?

УЧЕБНА ПРОГРАМА 

1. Taking phone calls/ Как да отговаряме на телефонните обаждания

 • Вежливи форми на въпроси и отговори при разговор с гости по телефона

2. Giving information/ Даване на информация

 • Даване на информация за хотела, града и пр.

3. Taking room reservations/ Приемане на резервации

 • Вежливи форми за приемане на резервации
 • Как да представим себе си

4. Giving polite explanations/ Вежливи обяснения

 • Вежливи форми на отказ
 • Извинения

5. Receiving guests/ Посрещане на гости

 • Обслужване на гости на рецепция

6. Dealing with complaints/ Оплаквания

 • Видове и форми
 • Начини на разрешаване на оплакванията

7. Jobs and workplaces/ Професия и работно място

 • Персонал на хотела
 • Длъжности и задължения

8. Taking telephone requests/ Обслужване по стаите

 • Видове услуги
 • Форми за приемане на поръчка

9. Taking difficult phone calls/ Провеждане на трудни телефонни разговори

 • Как да решаваме сложни, спорни въпроси по телефона

10. Health and safety at work/ Здраве и безопастност 

 • Правила за охрана на здравето и безопасността в хотела

11. Giving directions indoor/ Кое къде е в хотела и в града

 • Как да помогнем на гостите да се ориентират в хотела и града

12. Facilities for business traveler/ Удобства за бизнесмени 

 • Услуги на бизнес-центъра в хотела

13. Offering help and advice/ Помощ и съвети

 • Фрази и изрази при оказване на помощ при нещастен случай

14. Paying bills/ Плащане на сметката

 • Плащане на сметка
 • Начини на разплащане
 • Поправяне на неточности в сметката, решаване на спорни въпроси
 • Валути - наименовния

 

English for Hotel Staff

 

Цел на курса – обучение на специалисти от хотелиерския бизнес на професионално общуване на английски език при изпълнение на служебните им задължения (регистрация и обслужване на гости, решаване на спорни въпроси, вежливи форми на отказ, извинения и т.н.)

 

Курсът е предвиден за потребители с ниво на английски не по-ниско от PRE-INTERMEDIATE (A2).

 

В програмата на курса широко се използва практически материал: специализирания учебник на Oxford University Press Highly Recommended: English for the hotel and catering industry, Интернет ресурси, ролеви игри, моделиращи типични ситуации при обслужването на гости в хотела, проблеми и начини за тяхното решаване, автентични аудио и видео материали, собствени методически разработки на преподавателите.

Изучаването на граматика не е обособено като отделен елемент на уроците, а е на принципа Grammar in speech, т.е. заедно с изучаването на лексическия материал.

 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: индивидуална

Английски език за хотелиерство

  Начало >> Езикови курсове >> Английски >> Английски език за хотелиерство