IBAN:BG18TTBB94001521038147
 
BIC: TTBBBG22, СЖ Експресбанк
 
Детелина софт плюс ЕООД

БАНКОВА СМЕТКА

Учебен център ДЕТЕЛИНА има

   над 20 годишен опит в

   образованието

 

Над 5000 наши курсисти вече

   ПРОГОВОРИХА АНГЛИЙСКИ


70% от нашите курсисти учат

   по препоръка на познати


Нашите езикови курсове се

   състоят от 80% практика и

   20% теория

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ....

 

КОМПЮТЪРНО ОБУЧЕНИЕ

   Наименование на курса

 Хорариум (акад. часа)

 Цена в лв

Базова компютърна грамотност. Windows и Интернет

                      15

         80

Текстообработка с MS WORD - базово ниво

                      15

         80

MS WORD - разширени възможности

                        9

        120

Електронни таблици MS EXCEL - базово ниво

                      15

        85

MS EXCEL - разширени възможности

                        9

        120

MS EXCEL - анализ на данни с Pivot Tables

                        6

        120

Работа с мобилни устройства под Android

                        6

        120

MS ACCESS

                      15

        180

MS Power Point

                        9

        120

Adobe InDesign

                      15

        120

Corel Draw

                      15

        120

QuarkXpress

                      15

        120

Photoshop

                      15

        120

Adobe Illustrator

                      15

        120

Web-дизайн. Проектиране и създаване на Web-сайтове  с SharePoint Designer

                      15

        150

Adobe Flash. Основи на Web-анимацията

                      15

        120

Машинопис- техника на десетопръстната   система, кирилица или латиница

                      15

         70

Индивидуално компютърно обучение - 20.00 лв за 40 мин час с предплащане на минимум 6 часа.


СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КУРСОВЕ

   Наименование на курса

 Хорариум (акад. часа)

 Цена в лв

Счетоводство

                      50

        330

Компютърно счетоводство

                       9

        120

ТРЗ и личен състав

                      12

        187


ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

   Наименование на курса

 Хорариум (акад. часа)

 Цена в лв

Английски New Headway от 1-во до 3-то ниво по

                     100

        350

Английски New Headway 4-то и 5-то ниво по

                     100

        400

Бизнесанглийски

                      30

        410

Разговорен английски - Clockwise

                      60

        270

Немски език Grundstufe от 1-во до 3-то ниво по

                     100

        350

Немски език Mittelstufe и по-високи нива по

                     100

        400

Френски  език

                      60

        270

Испански  език

                      60

        270

Италиански  език

                      60

        270

Гръцки  език

                      60

        270

Руски  език

                      60

        270


Посочените учебни такси и часове се отнасят за  формирана група от 4 до 10 курсисти. Учебната такса не се променя, ако формираната група е извън посочената бройка. Променя се броят часове, както следва:    
-при група от 11 курсисти - часовете се увеличават с 10% от базата.    
-при максимален брой от 12 курсисти - часовете се увеличават с 20% от базата.    
-при група от 3-ма курсисти - часовете намаляват с 20% от базата.    
-при група от 2-ма курсисти - часовете намаляват с 40% от базата.

РАЗСРОЧЕНО ПЛАЩАНЕ - на две вноски, само за езиково обучение по - Английски (New Headway) и немски (Themen Aktuell).      
Цената се увеличава с 10%:       
І-ва вноска - 67% от цената, внася се преди началото на курса      
ІІ-ра вноска - 43% от цената, внася се до 20-тия час от занятията.
(Точната дата на втората вноска се фиксира в договора, сключен с всеки курсист) 

ИНДИВИДУАЛНО ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

Брой учащи

Цена за 1 учебен час

Индивидуално(1 учащ)

15,80 лв

Полуиндивидуално(2 учащи)

10,00 лв

Полуиндивидуално(3 учащи)

8,33 лв


Предплащат се минимум 20 учебни часа.
Часовете се разпределят в занятия с най-малко по три учебни часа.      
* Допълнително индивидуално обучение на курсисти, участващи  в груповите форми на обучение - 10 лв. за учебен (40 мин.) час.
Минимум 2 учебни  часа. Договарят се с техническия секретар на съответния офис
* Индивидуално обучение - Италиански, Испански, Френски, Руски и Гръцки език - 18 лв на уч. час
* Индивидуално обучение - АНГЛИЙСКИ и НЕМСКИ - нива В1, В2, С1 и С2, сертификатни подготовки, професионален и специализиран английски - 18 лв. на уч.час.
(минимум 20 учебни часа)

 
ИНДИВИДУАЛНО КОМПЮТЪРНО ОБУЧЕНИЕ

Брой учащи

Цена за 1 учебен час

Индивидуално(1 учащ)

20,00 лв

Полуиндивидуално(2 учащи)

15,00 лв


Предплащат се минимум 6 учебни часа.
1 учебен час = 40 минути.

    ОТСТЪПКИ ЗА ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ:


  за ученици и студенти (редовно обучение)
    АНГЛИЙСКИ (New Headway) и НЕМСКИ(Themen Aktuell) – 10%
    (не се ползва при  разсрочено плащане, индивидуално обучение и вечерни групи)
  По програмата “АНГЛИЙСКИ/НЕМСКИ с приятел”- 05%
    (не се ползва при  разсрочено плащане, индивидуално обучение)
  при записване в следващо ниво ПРЕДИ ЗАВЪРШВАНЕ на предишното - 10%
    (не се ползва при  разсрочено плащане, индивидуално обучение)   


Всеки курсист може да ползва една от тези отстъпки!

  Начало >> Цени