тел. 02 980 82 83

 тел. 0896656171
 Skype: detelina.biz
 Заявка за курс
 Запитване по e-mail

ИМАТЕ  ВЪПРОС?

Методика на обучението по гръцки език

Методиката на обучение по гръцки език обединява класическите методи на преподаване, комуникативния подход при обучението и специално разработените програми на нашия център, гарантиращи максимална ефективност.

Благодарение на гъвкавия индивидуален подход, всеки обучаващ се, може да достигне поставените цели при изучаването на гръцки език.

Обучението по гръцки език е ориентирано към развиване на всички езикови умения - слушане и четене с цел разбиране, писмено и устно изразяване, комуникация и свободен разговор, лексикална и граматическа подготовка по гръцки език.

 

Групово обучение по гръцки език

Курсовете се провеждат в групи от 4 до 10 човека. Занятията са 2 или 3 пъти седмично по 3 или 4 академични часа.

Можете да избирате между дневна, вечерна или съботно-неделна форма на обучение.

Ако е необходимо уточняване на нивото Ви на владеене на гръцки език, попълвате входящ тест.

 

Индивидуално обучение по гръцки език

Често ни питат: как е по-добре да изучаваме гръцки език - индивидуално или в курс?

Препоръчваме Ви индивидуално обучение ако:

- Вашата програма за обучение се отличава от стандартните програми.

- Необходимо е да научите гръцки език възможно най-бързо.

- Необходима Ви е гъвкава схема на занятията.

- В момента не е планирана подходяща за Вас група.

Минималната продължителност на едно занятие по гръцки език е 3 академични часа. Индивидуалните занятия по гръцки език се планират в удобно за Вас време и място.

 

Нива на обучение по гръцки език

Обучението се провежда в три нива (А1, А2 и В1)

 

При успешно завършване на курса се издава удостоверение по установен образец (потвърждаващo нивото на познаване на гръцки език).

Курс за начинаещи /ниво А1/

При завършване на това ниво курсистите придобиват елементарни говорни навици, запознават се с граматиката на гръцкия език. На този етап на обучение се обръща голямо внимание на правописа, правилата за четене и постановката на произношението.

Курс за малко напреднали /ниво А2/

Курсистите могат да разговарят на общи теми, адекватно да възприемат гръцката реч, попълват речниковия си запас, изучават по-сложни граматични категории, четат адаптирана литература.  

Курс за напреднали /ниво B1/

При завършване на нивото курсистите безпроблемно възприемат гръцката реч, свободно разговарят на всякакви теми, имат пълни познания по граматика, четат неадаптирана литература на гръцки език.  

 

Курсове по гръцки език - индивидуални и групови

 

ХОРАРИУМ: 60 академични часа

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: около 2 месеца

МАЛКИ ГРУПИ: 4 – 10 човека

 

График и цени на курсовете по гръцки език

 

ГРАФИК: щракнете тук

 

ЦЕНИ: щракнете тук

 

Преподаватели по гръцки език

 

Курсовете по гръцки език се водят от висококвалифицирани преподаватели-филолози, внимателно подбрани, с многогодишен опит и доказана квалификация и умения.

Вие ще бъдете обучавани от преподаватели по гръцки език, които са заинтересовани от Вашия бърз успех и поемат ангажимент за него.

 

Учебна система и учебни материали по гръцки език

 

Курсовете по гръцки език се провеждат по системата на Солунския университет - Новогръцки за чужденци (Τα νέα ελληνικά για ξένους). По време но обучението по гръцки ще ползвате и допълнително разработени от преподавателския екип методически материали.

 

 

 

 

Гръцки език

График на курсовете по гръцки език:


Индивидуално обучение по гръцки език

Нива

Период на провеждане

Начален час

Интензивност

Такса

Хорариум Продължителност Заявка
Всички по договаряне 9:00; 10:30; 12:00; 14:00; 15:30; 17:00; 18:30 2 или 3 пъти седмично по договаряне 360 лв 20 учебни часа от 3 до 5 седмици в зависимост от интензивността
  Начало >> Езикови курсове >> Курсове по гръцки език