тел. 02 980 82 83

 тел. 0896656171
 Skype: detelina.biz
 Заявка за курс
 Запитване по e-mail

ИМАТЕ  ВЪПРОС?Курс по Компютърно счетоводство

Този курс изисква предварителна счетоводна подготовка. Основна тематика на курса е автоматизацията на счетоводната отчетност с конкретна счетоводна програма /ФСС МИРАЖ/.

Курсът е ориентиран е към практически упражнения със счетоводна програма чрез въвеждане на реални примери от счетоводната практика.

Разглеждат се и основните правила при въвеждане и обработка на счетоводни документи, извеждане на текущи справки, както и изготвяне на Годишен финансов отчет, Отчети и справки за дейността на фирмата.

В модула ТРЗ и Личен състав се разглежда пълната автоматизация на въвеждането на работните заплати и следене на персонала на големи, средни и малки предприятия.

Компютърно Счетоводство

  Начало >> Други курсове >> Курс по Компютърно счетоводство