Учебен център ДЕТЕЛИНА има

   над 30 годишен опит в

   образованието

 

Над 5000 наши курсисти вече

   ПРОГОВОРИХА АНГЛИЙСКИ


70% от нашите курсисти учат

   по препоръка на познати


Нашите езикови курсове се

   състоят от 80% практика и

   20% теория

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ....

ИМАТЕ  ВЪПРОС?Този курс е предназначен за всички, които трябва в кратки срокове да се подготвят за задгранична командировка.

 

Програмата включва широк спектър от теми, необходими при задгранично делово пътуване, както за ръководния състав на компаниите, така и за редовите сътрудници.

 

Отчитайки спецификата и целта на вашето пътуване, особено внимание се отделя на разговорното владеене на английски език, както и специализираната терминология.

 

Този краткосрочен курс ще Ви помогне в подготовката на делови срещи и преговори, а също ще Ви научи да общувате с вашите партньори в неформална обстановка на английски език.

 

Курсът включва широко използване на практически материал - статии от делови журнали, Интернет ресурси, аудио и видео материали, ролеви игри за моделиране и отработка на типични ситуации.

 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: индивидуална

Можете да се обучавате както ПРИСЪСТВЕНО, така и ОНЛАЙН.

Езикова подготовка за делово пътуване в чужбина

  Начало >> Езикови курсове >> Английски >> Делово пътуване в чужбина