Учебен център ДЕТЕЛИНА има

   над 30 годишен опит в

   образованието

 

Над 5000 наши курсисти вече

   ПРОГОВОРИХА АНГЛИЙСКИ


70% от нашите курсисти учат

   по препоръка на познати


Нашите езикови курсове се

   състоят от 80% практика и

   20% теория

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ....

ИМАТЕ  ВЪПРОС?
УЧЕБНА ПРОГРАМА

 

1. Recruitment / Изисквания и подбор на кадри
        • Описание на работата, длъжностна характеристика
        • Личностни характеристики на кандидатите
        • Източници за подбор на кандидати
        • Обявяване на свободни позиции

  2. Selection / Подбор на кандидати
        • Обявяване на свободни позиции
        • Съставяне на резюме
        • Събеседване при прием на работа
        • Случаи на дискриминация по възраст при прием на работа

  3. Employee relations / Трудови отношения
        • Трудови договори
        • Дисциплина и охрана на труда
        • Стрес

  4. HR development / Обучение и развитие
        • Планиране на кариерното развитие
        • Разрешаване на конфликтни ситуации (трудови спорове)
        • Атестация и оценка на дейността
        • Тренинги, възможности за обучение и развитие

  5. Reward and remuneration / Материална и нематериална мотивация
        • Заплати и бонуси
        • Преразглеждане на размера на работната заплата

  6. Industrial relations / Защита правата на работниците
        • Роля на профсъюзите
        • Отношения в колектива
        • Водене на преговори по преразглеждане на размера на работната заплата

English for Human Resources Specialists

 

Цел на курса - обучение на специалисти в областта на човешките ресурси на думи и фрази, необходими за успешно изпълнение на техните професионални задължения, работа с персонала (подбор, решаване на спорни въпроси, материално възнаграждение) на английски език.

 

Курса е предназначен за специалисти в областта на човешките ресурси с ниво на разговорен английски не по-ниско от PRE-INTERMEDIATE (A2).

 

Освен необходимия речников запас, програмата на курса включва изучаване на структурата на резюметата, типове трудови договори, засяга такива актуални теми като личностни характеристики на кандидатите, разрешаване на конфликтни ситуации, роля на профсъюзите и пр.

 

В основата на курса – учебното пособие English for HR Specialists (Oxford University Press), включващо не само текстове и упражнения, но и интерактивни ресурси.

 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: индивидуална, полуиндивидуална

Можете да се обучавате както ПРИСЪСТВЕНО, така и ОНЛАЙН.

Английски език за специалисти по човешки ресурси

  Начало >> Езикови курсове >> Английски >> за специалисти по човешки ресурси