ИМАТЕ  ВЪПРОС?

Курс по Adobe InDesign

 

Adobe InDesign е предназначен за макетиране и оформление на черно-бели и цветни илюстровани издания.

В курса се разглеждат както теоретични, така и практически въпроси по макетирането и оформянето на публикации и използуването на Adobe InDesign.

Курсистите изпълняват различни задачи - от възпроизвеждане на готови макети до самостоятелна разработка на макети на нови публикации.

 

След завършване на курса Вие ще можете:

 

Да оформяте текстова и графична информация в съответствие с
  изискванията на издателствата.
Професионално да съставяте макет на публикациите.
Да оформяте публикациите "по образец" в точно съответствие с
  изходния макет.
Да оформяте брошури, списания, вестници, книги и др.
Да използувате стилове за ускоряване и повишаване качеството
  на оформлението.
Да прилагате цветови схеми и специални ефекти за повишаване
  на изразителността на публикациите.
Да извършвате предпечатна подготовка на публикациите.
Да настройвате параметрите при отпечатване.
Да експортирате публикацията в PDF формат.

Създаване на печатни и електронни публикации с Adobe InDesign

ХОРАРИУМ: 6
акад. часа
НАЧАЛО
: по договаряне

ЦЕНА: щракнете ТУК

ЗАПАЗЕТЕ място: ТУК

ФОРМА на обучение: ПРИСЪСТВЕНО или ОНЛАЙН
/по ваш избор/


    Начало >>  Kомпютърни курсове >> Adobe InDesign