ИМАТЕ  ВЪПРОС?

Методика на обучението по гръцки език

Методиката на обучението обединява класическите методи на преподаване, комуникативния подход при обучението и специално разработените програми на нашия център, гарантиращи максимална ефективност.

Благодарение на гъвкавия индивидуален подход, всеки обучаващ се, може да достигне поставените цели при изучаването на езика.

Обучението по гръцки език е ориентирано към развиване на всички езикови умения - слушане и четене с цел разбиране, писмено и устно изразяване, комуникация и свободен разговор, лексикална и граматическа подготовка.

 

Групово обучение по гръцки език

Курсовете се провеждат в групи от 4 до 10 човека. Занятията са 2 или 3 пъти седмично по 3 или 4 академични часа.

Можете да избирате между дневна, вечерна или съботно-неделна форма на обучение.

Ако е необходимо уточняване на нивото Ви на владеене на гръцки език, попълвате входящ тест.

 

Индивидуално обучение по гръцки език

Често ни питат: как е по-добре да изучаваме гръцки език - индивидуално или в курс?

Препоръчваме Ви индивидуално обучение ако:

- Вашата програма за обучение се отличава от стандартните програми.

- Необходимо е да научите гръцки език възможно най-бързо.

- Необходима Ви е гъвкава схема на занятията.

- В момента не е планирана подходяща за Вас група.

Минималната продължителност на едно занятие по гръцки език е 3 академични часа. Индивидуалните занятия се планират в удобно за Вас време и място.

 

Нива на обучение по гръцки език

Обучението се провежда в три нива (А1, А2 и В1)

 

При успешно завършване на курса се издава удостоверение по установен образец.

Курс за начинаещи /ниво А1/

При завършване на това ниво курсистите придобиват елементарни говорни навици, запознават се с граматиката на гръцкия език. На този етап на обучение се обръща голямо внимание на правописа, правилата за четене и постановката на произношението.

Курс за малко напреднали /ниво А2/

Курсистите могат да разговарят на общи теми, адекватно да възприемат гръцката реч, попълват речниковия си запас, изучават по-сложни граматични категории, четат адаптирана литература.  

Курс за напреднали /ниво B1/

При завършване на нивото курсистите безпроблемно възприемат гръцката реч, свободно разговарят на всякакви теми, имат пълни познания по граматика, четат неадаптирана литература на гръцки език.  

 

Курсове по гръцки език - индивидуални и групови

 

ХОРАРИУМ: 60 академични часа

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: около 2 месеца

МАЛКИ ГРУПИ: 4 – 10 човека

 

График и цени на курсовете по гръцки език

 

ГРАФИК: щракнете тук

 

ЦЕНИ: щракнете тук

 

Преподаватели по гръцки език

 

Курсовете по гръцки език се водят от висококвалифицирани преподаватели-филолози, внимателно подбрани, с многогодишен опит и доказана квалификация и умения.

Вие ще бъдете обучавани от преподаватели, които са заинтересовани от Вашия бърз успех и поемат ангажимент за него.

 

Учебна система и учебни материали по гръцки език

 

Курсовете по гръцки език се провеждат  по системите "Елиника" и "Епикинонисте Елиника"(Еπικινωνηστε ελληνικα). По време на обучението ще ползвате и допълнително разработени от преподавателския екип методически материали.

 

 

 

 

Гръцки език

График на курсовете по гръцки език:


Индивидуално обучение по гръцки език

Нива

Период на провеждане

Начален час

Интензивност Хорариум Продължителност Заявка
Всички по договаряне 9:00; 10:30; 12:00; 14:00; 15:30; 17:00; 18:30 2 или 3 пъти седмично по договаряне 21 учебни часа от 3 до 5 седмици в зависимост от интензивността
  Начало >> Езикови курсове >> Курсове по гръцки език