ИМАТЕ  ВЪПРОС?

Курс по Microsoft Access


Бази данни съществуват практически във всички организации. Най-популярните и масови решения са базирани на програмата Microsoft Access.

Microsoft Access е мощна система за управление на бази данни с чиято помощ можете ефективно да проектирате, създавате, поддържате и анализирате бази данни.

На курса Вие ще се научите с помощта на Microsoft Access да създавате бази данни за съхраняване на информация от различни източници, да формирате заявки и отчети за анализ на информацията и преглед на резултатите, да създавате екранни форми, които да превърнат базата данни в завършено приложение за крайния потребител.

Обновеният интерфейс на Microsoft Access ще Ви помогне да се съсредоточите в главното при работа с базите данни и бързо да научите основните инструменти за работа както със съществуващи бази данни, така и при разработка на собствени.

 

След завършване на курса Вие ще можете:

 

Да работите с готови бази данни и да проектирате и създавате ваши.

Да създавате таблици и да задавате връзки между тях.

Да създавате екранни форми за въвеждане и редактиране на данни.

Да създавате заявки за извличане на информация от таблиците.

Да създавате отчети за анализ и отпечатване на данни.

Microsoft Access. Обработка и анализ на информацията в бази данни

Предварителна подготовка

Задължителна подготовка: Успешно завършване на курсовете Текстообработка с Microsoft Word и Microsoft Excel - създаване и работа с електронни таблици или еквивалентна подготовка.

Можете да се консултирате относно необходимата предварителна подготовка за курса с нашите мениджъри на телефон  0896656171

Предварителната подготовка е задължителна за успешното Ви обучение. Ако не сте завършили необходимите курсове при нас, прочетете внимателно програмата на указания курс и оценете самостоятелно имате ли знания и опит, еквивалентни на дадената програма.
Ако познанията Ви покриват  под 85-90% от материала, предварителната подготовка за Вас е задължителна.

ХОРАРИУМ: 6 акад. часа
НАЧАЛО: по договаряне
ЦЕНА: щракнете ТУК

ЗАПАЗЕТЕ място: ТУК  Начало >> Kомпютърни курсове >> Microsoft Access