ИМАТЕ  ВЪПРОС?

 

Постоянна отстъпка 10% за

        курсовете по Английски и

        Немски език за ученици и

        студенти.

Отстъпка 5% за езиковите

        курсове при записване на

        следващо ниво.

Отстъпка 5% по програмата

       "АНГЛИЙСКИ/НЕМСКИ с
        приятел".

Вижте всички ОТСТЪПКИ ...

AКЦИИ И ОТСТЪПКИ


Курс по ТРЗ и личен състав


СЛЕДВАЩА ГРУПА:

на 22 и 23 юни 2024 /събота и неделя/

ГРАФИК: от 13:00 до 17:00

ХОРАРИУМ: 12 академични часа

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: присъствено или онлайн по ваш избор

 

ЗАПАЗЕТЕ място: ТУК

Курсът по ТРЗ и личен състав запознава с нормативната уредба касаеща човешките ресурси във фирмата в т.ч. назначаване на нови служители по КТ, прекратяване на трудови договори, изготвяне на ведомости за работни заплати, както и документите които се представят в НАП във връзка с изплащане на заплати. Разглежда основни правила и принципи при социалното, здравното осигуряване и допълнителното пенсионно осигуряване.

Подходящ е както за начинаещи, така и за работещи, които искат да осъвременят своите знания в областта на трудовото законодателство и осигуряване.

Процесът на обучение е свързан с решаване на практически задачи, попълване на бланки и др.

Основни нормативни актове, на базата на които се провежда курса са :
Кодекс на труда, Кодекс за социално осигуряване, Закон за бюджета на ДОО, ЗЗО, Наредба за работното време, отпуските и почивките, ЗЗБУТ, Наредба за пенсии и други.  

В курса подробно се разглеждат всички актуални промени в осигурителното и трудовото законодателство. 

Успешно преминалите курса получават удостоверение от обучаващата организация.

ТРЗ и личен състав

  Начало >> Други курсове >> Курс по ТРЗ и личен състав