IBAN:BG77STSA93001521038147
 
BIC: STSABGSF, БАНКА ДСК
 
Детелина софт плюс ЕООД

БАНКОВА СМЕТКА

Учебен център ДЕТЕЛИНА има

   над 30 годишен опит в

   образованието

 

Над 5000 наши курсисти вече

   ПРОГОВОРИХА АНГЛИЙСКИ


70% от нашите курсисти учат

   по препоръка на познати


Нашите езикови курсове се

   състоят от 80% практика и

   20% теория

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ....

 

КОМПЮТЪРНО ОБУЧЕНИЕ - базови приложения

   Наименование на курса

 Хорариум (акад. часа)

 Цена в лв

Базова компютърна грамотност. Windows и Интернет

                      15

        160

Текстообработка с MS WORD - базово ниво

                      15

        160

MS WORD - разширени възможности

                        9

        160

Електронни таблици MS EXCEL - базово ниво

                      15

        160

MS EXCEL - разширени възможности

                        9

        160

MS EXCEL - анализ на данни с Pivot Tables

                        6

        180

MS Power Point

                        6

        180

Работа с мобилни устройства под Android

                        6

        180

Машинопис- техника на десетопръстната   система, кирилица или латиница

                      15

        140


КОМПЮТЪРНО ОБУЧЕНИЕ - специализирани приложения

   Наименование на курса

 Хорариум (акад. часа)

 Цена в лв

MS ACCESS

                        6

        240

Adobe InDesign

                        6

        240

Corel Draw

                        6

        240

MS Outlook

                        6

        240

Adobe Photoshop

                        6

        240

Adobe Illustrator                         6

        240

Web-дизайн. Проектиране и създаване на Web-сайтове                         6

        240

Индивидуално компютърно обучение:
Базови приложения:
30 лв за учебен час с предплащане на минимум 6 уч. часа.
Специализирани приложения: 40 лв за учебен час с предплащане на минимум 6 уч. часа.
Един учебен час е с продължителност 40 минути.


СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КУРСОВЕ

   Наименование на курса

 Хорариум (акад. часа)

 Цена в лв

Счетоводство

                      50

        460

Компютърно счетоводство

                       9

        200

ТРЗ и личен състав

                      12

        240


ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

   Наименование на курса

 Хорариум (акад. часа)

 Цена в лв

Общ Английски нива А1.1, А1.2, А2.1, А2.2, В1.1, В1.2

                     52

        350 

Общ Английски нива В2, С1 и С2 по

                     100

        700

Бизнесанглийски

                      21

        630

Разговорен английски

                      60

        380

Немски език нива А1.1, А1.2, А2.1, А2.2, В1.1, В1.2

                     52

        350

Немски език  нива В2, С1 и С2 по

                     100

        700

Френски  език

                      60

        380

Испански  език

                      60

        380

Италиански  език

                      60

        380

Гръцки  език

                      60

        380

Руски  език

                      60

        380


Посочените учебни такси се отнасят за формирана група от 4 до 10 курсисити

РАЗСРОЧЕНО ПЛАЩАНЕ - на две вноски, само за групово езиково обучение с хорариум минимум 90 учебни часа.      
Цената се увеличава с 10%:       
І-ва вноска - 67% от цената, внася се преди началото на курса      
ІІ-ра вноска - 43% от цената, внася се до 20-тия час от занятията.
(Точната дата на втората вноска се фиксира в договора, сключен с всеки курсист) 

ИНДИВИДУАЛНО ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

Заплаща се пакет от минимум 21 учебни (40 минутни) часа.
Часовете се разпределят в занятия от по 3 (три) учебни часа.
-английски и немски - нива А1, А2, В1, В2, италиански език, руски език - 30 лв за уч.час
-английски и немски - нива С1, С2, сертификатни подготовки, професионален и специализиран английски, френски, испански език - 35 лв за уч.час
-езиково обучение на 2 (двама) курсисти - 40 лв за уч.час /по 20 лв на човек/

Часовете се разпределят в занятия с най-малко по три учебни часа.      

 
ИНДИВИДУАЛНО КОМПЮТЪРНО ОБУЧЕНИЕ

Брой учащи

Цена за 1 учебен час

Индивидуално(1 учащ)

Базови приложения
Специализирани приложения30
лв
40 лв


Полуиндивидуално(2 учащи)

Базови приложения

Специализирани приложения
40 лв
/по 20 лв на човек/
50 лв
/по 25 лв на човек/


Предплащат се минимум 6 учебни часа.
1 учебен час = 40 минути.

    ОТСТЪПКИ ЗА ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ:


  за ученици и студенти (редовно обучение)
    АНГЛИЙСКИ (New Headway) и НЕМСКИ(Themen Aktuell) – 10%
    (не се ползва при  разсрочено плащане, индивидуално обучение и вечерни групи)
  По програмата “АНГЛИЙСКИ/НЕМСКИ с приятел”- 05%
    (не се ползва при  разсрочено плащане, индивидуално обучение)
  при записване в следващо ниво ПРЕДИ ЗАВЪРШВАНЕ на предишното - 05%
    (не се ползва при  разсрочено плащане, индивидуално обучение)   


Всеки курсист може да ползва една от тези отстъпки!

  Начало >> Цени