IBAN:BG77STSA93001521038147
 
BIC: STSABGSF, БАНКА ДСК
 
Детелина софт плюс ЕООД

БАНКОВА СМЕТКА

Учебен център ДЕТЕЛИНА има

   над 20 годишен опит в

   образованието

 

Над 5000 наши курсисти вече

   ПРОГОВОРИХА АНГЛИЙСКИ


70% от нашите курсисти учат

   по препоръка на познати


Нашите езикови курсове се

   състоят от 80% практика и

   20% теория

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ....

 

КОМПЮТЪРНО ОБУЧЕНИЕ

   Наименование на курса

 Хорариум (акад. часа)

 Цена в лв

Базова компютърна грамотност. Windows и Интернет

                      15

        120

Текстообработка с MS WORD - базово ниво

                      15

        120

MS WORD - разширени възможности

                        9

        120

Електронни таблици MS EXCEL - базово ниво

                      15

        120

MS EXCEL - разширени възможности

                        9

        120

MS EXCEL - анализ на данни с Pivot Tables

                        6

        150

Работа с мобилни устройства под Android

                        6

        150

MS ACCESS

                        9

        200

MS Power Point

                        9

        150

Adobe InDesign

                        9

        200

Corel Draw

                        9

        200

QuarkXpress

                        9

        200

Photoshop

                        9

        200

Adobe Illustrator                         9

        200

Web-дизайн. Проектиране и създаване на Web-сайтове                         9

        200

Машинопис- техника на десетопръстната   система, кирилица или латиница

                      15

        110

Индивидуално компютърно обучение - 25 лв за 40 мин час с предплащане на минимум 6 часа.


СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КУРСОВЕ

   Наименование на курса

 Хорариум (акад. часа)

 Цена в лв

Счетоводство

                      50

        420

Компютърно счетоводство

                       9

        190

ТРЗ и личен състав

                      12

        210


ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

   Наименование на курса

 Хорариум (акад. часа)

 Цена в лв

Общ Английски език нива А1, А2 и В1 по

                     100

        460

Общ Английски нива А1.1, А1.2, А2.1, А2.2, В1.1, В1.2

                     50

        290 

Общ Английски нива В2, С1 и С2 по

                     100

        500

Бизнесанглийски

                      30

        450

Разговорен английски

                      60

        330

Немски език нива А1, А2 и В1 по

                     100

        460

Немски език нива А1.1, А1.2, А2.1, А2.2, В1.1, В1.2

                     50

        280 

Немски език  нива В2, С1 и С2 по

                     100

        500

Френски  език

                      60

        330

Испански  език

                      60

        330

Италиански  език

                      60

        330

Гръцки  език

                      60

        360

Руски  език

                      60

        330


Посочените учебни такси се отнасят за формирана група от 3(три) до 6(шест) курсисити

РАЗСРОЧЕНО ПЛАЩАНЕ - на две вноски, само за езиково обучение по - Английски (New Headway) и немски (Themen Aktuell).      
Цената се увеличава с 10%:       
І-ва вноска - 67% от цената, внася се преди началото на курса      
ІІ-ра вноска - 43% от цената, внася се до 20-тия час от занятията.
(Точната дата на втората вноска се фиксира в договора, сключен с всеки курсист) 

ИНДИВИДУАЛНО ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

Заплаща се пакет от минимум 21 учебни (40 минутни) часа.
Часовете се разпределят в занятия от по 3 (три) учебни часа.
-английски и немски- нива А1, А2, В1, В2, италиански език, руски език - 20 лв за уч.час
-английски и немски- нива С1, С2, сертификатни подготовки, професионален и специализиран английски, френски, гръцки, испански език - 25 лв за уч.час
- езиково обучение на 2 (двама) курсисти - 30 лв за уч.час /по 15 лв на човек/

Часовете се разпределят в занятия с най-малко по три учебни часа.      
* Допълнително индивидуално обучение на курсисти, участващи  в груповите форми на обучение - 15 лв. за учебен (40 мин.) час.
Минимум 3 учебни  часа. Договарят се с техническия секретар на съответния офис

 
ИНДИВИДУАЛНО КОМПЮТЪРНО ОБУЧЕНИЕ

Брой учащи

Цена за 1 учебен час

Индивидуално(1 учащ)

25 лв

Полуиндивидуално(2 учащи)

30 лв
/по 15 лв на човек/


Предплащат се минимум 6 учебни часа.
1 учебен час = 40 минути.

    ОТСТЪПКИ ЗА ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ:


  за ученици и студенти (редовно обучение)
    АНГЛИЙСКИ (New Headway) и НЕМСКИ(Themen Aktuell) – 10%
    (не се ползва при  разсрочено плащане, индивидуално обучение и вечерни групи)
  По програмата “АНГЛИЙСКИ/НЕМСКИ с приятел”- 05%
    (не се ползва при  разсрочено плащане, индивидуално обучение)
  при записване в следващо ниво ПРЕДИ ЗАВЪРШВАНЕ на предишното - 10%
    (не се ползва при  разсрочено плащане, индивидуално обучение)   


Всеки курсист може да ползва една от тези отстъпки!

  Начало >> Цени