Учебен център ДЕТЕЛИНА има

   над 30 годишен опит в

   образованието

 

Над 5000 наши курсисти вече

   ПРОГОВОРИХА АНГЛИЙСКИ


70% от нашите курсисти учат

   по препоръка на познати


Нашите езикови курсове се

   състоят от 80% практика и

   20% теория

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ....

ИМАТЕ  ВЪПРОС?


УЧЕБНА ПРОГРАМА 

1. Introduction to cabin crew

 • Career path
 • Responsibilities
 • People and place

2. Pre-flight

 • Pre-flight briefing
 • Introductions
 • Aircraft features

3. Boarding

 • Greeting passengers
 • Boarding and loading
 • Solving seating problems

4. Cabin services and amenities

 • Meal service
 • On board sales
 • Classes of service

5. Health and medical issues

 • Health issues
 • Remedies
 • Attending sick passengers

6. Safety and emergencies

 • Safety equipment
 • Emergency procedures
 • Air rage

7. Descent, landing, and layover

 • Preparations for landing
 • Checking the cabin
 • Checking into a hotel

8. Getting a job

 • Job applications
 • The interview process
 • Cabin crew job requirements

Английски за стюардеси

 

Цел на курса – обучение на кабинен екипаж(стюарди/стюардеси) по професионален английски език.

В процеса на обучението курсистите усвояват спецификата на английския език в областта на авиацията, необходимата терминология, фразови глаголи, граматика и особености на междукултурната комуникация, изучават широк кръг от теми, свързани с авиацията.

Процесът на обучение е базиран на комуникативната методика, което означава възможност курсистите активно да общуват по време на урока по интересуващите ги теми и да обсъждат работните ситуации.

Учебни пособия: Обучението се провежда с използването на учебника от серията «Professional English» - English for Cabin Crew  (Oxford University Press).

Програмата на курса включва широко използване на съвременен практически материал – статии от професионални списания, Интернет ресурси, аудио и видео материали, ролеви игри, предназначени за моделиране и отработка на типични ситуации.

 

Курсът е предвиден за потребители с ниво на английски не по-ниско от Intermediate (B1).

 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: индивидуална

Можете да се обучавате както ПРИСЪСТВЕНО, така и ОНЛАЙН.

Авиационен английски

  Начало >> Езикови курсове >> Английски език >> Авиационен английски