ИМАТЕ  ВЪПРОС?


Подготовка за матура по Английски език


  ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: индивидуална

Можете да се обучавате както ПРИСЪСТВЕНО, така и ОНЛАЙН.

 

За БЕЗПЛАТЕН тест и консултация - тел. 0896656171

 

Обучението се провежда в удобно за ученика извънучебно  време един или два пъти седмично.

Обучението е изцяло съобразено с формата на изпита и включва следните компоненти:

Входящ тест определящ стартовото ниво по английски език

Подробен преговор на материала.

Опреснителен граматичен курс.

Надграждане на знания по английски език до ниво B2

    (Upper-Intermediate)

Слушане с цел разбиране (Listening Comprehension)

Четене с цел разбиране (Reading Comprehension)

Езикови задачи - лексика и граматика (Use of English)

Създаване на писмен текст (Writing)

Задължителни домашни работи след всяко занятие

Редовен текущ контрол

Решаване на тестове давани на матура от предходни години

Пробни матури в края на обучението, съобразени с формата

    на изпита.

Преподавателите ни са висококвалифицирани учители с опит в подготовката и оценяването на матурата по английски език.

 

Записването и уточняването на занятията става 2-3 дни предварително.

Подготовка за матура

  Начало >> Езикови курсове >> Английски език >> Подготовка за матура